System polityczny Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

System polityczny Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

ExifJPEGSystem polityczny Meksyku w zasadzie jest podobny do amerykańskiego. Podobnie jak i w USA władza w kraju podzielona jest na sądowniczą, wykonawczą i ustawodawcza z tym jednak, że w Meksyku władza wykonawcza z prezydentem na czele ma najwięcej do powiedzenia w kraju. Prezydent jest wybierany na sześcioletnią kadencję (jedna osoba może być prezydentem tylko jeden raz) i ma bardzo szerokie uprawnienia (zazwyczaj jest też liderem swojej partii, co ma ogromny wpływ na osadzanie wielu stanowisk na szczeblu federalnym). Członkowie gabinetu prezydenta (sekretarze) stoją na czele resortów administracji rządowej.
Władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy parlament: Izba Deputowanych i Senat. 500 członków Izby Deputowanych jest wybieranych na trzyletnią kadencję, natomiast 128 senatorów wybieranych jest razem z prezydentem raz na sześć lat. W odróżnieniu od prezydenta deputowani i senatorowie po odczekaniu jednej kadencji mogą znowu startować w wyborach. Do zadań Izby Deputowanych należy uchwalanie ustaw, nakładanie podatków i funkcja kontrolna; do zadań Senatu należy natomiast ratyfikowanie traktatów, zatwierdzanie nominacji prezydenckich, a także w szczególnych przypadkach, (gdy zostaje np. naruszony porządek konstytucyjny) może upoważnić rząd federalny do wkroczenia w uprawnienia władz stanowych.
Sąd Najwyższy składa się z członków powoływanych przez prezydenta i 2/3 senatorów i widoczna jest jego uległość wobec administracji prezydenckiej.

Nasze pozostałe wpisy o turystyce:

About author

Related Articles