× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Na czym polega terapia SPPS?

Na czym polega terapia SPPS?

Obserwujesz u swojego dziecka objawy, które mogą świadczyć o problemach z koncentracją czy trudnościach ze słyszeniem w hałasie? Być może to oznaka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Warto przebadać je przy pomocy odpowiednio dostosowanego narzędzia takiego jak test SB5. Sprawdź, na czym opiera się terapia SPPS, dla kogo ją przeznaczono i co można dzięki niej osiągnąć. Przeczytaj nasz najnowszy wpis!

Co to jest SPPS?

Rodzice dziecka, które wielokrotnie prosi o powtórzenie komunikatu albo nie słucha poleceń, dochodzą niekiedy do wniosku, że jest niegrzeczne czy nieposłuszne. Tymczasem powodem braku reakcji mogą być różnego typu zaburzenia. SPPS, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego, umożliwia sprawną diagnostykę oraz wczesne wdrożenie terapii. Im szybciej malec rozpocznie leczenie, tym większe szanse na jego powodzenie.

Programy SPPS zostały opracowane specjalnie dla osób mających problemy z przetwarzaniem słuchowym, któremu towarzyszą inne trudności, w tym jąkanie czy dyslalia (zaburzenie mowy, w którym dziecko ma kłopot z artykulacją poszczególnej głoski bądź głosek). Do tej grupy należy też opóźniony rozwój mowy, zaburzenia głosu, koncentracji uwagi, pisania czy czytania.

Najprostszym rozwiązaniem, które pozwoli ocenić zdolności poznawcze oraz inteligencję dziecka, jest Skala Inteligencji Stanford-Binet 5. To specjalistyczny test znany pod nazwą SB5. Przy jego pomocy można zdiagnozować szeroko rozumiane zaburzenia rozwojowe. Narzędzie zdaje egzamin również przy analizie potencjału wybitnie uzdolnionych dzieci. Służy do dopasowania opcji terapeutycznej pod kątem potrzeb oraz możliwości danego podopiecznego.

Aktualnie SB5 to jedyna metoda pozwalająca na rozróżnienie stopnia niepełnosprawności intelektualnej z dużą precyzją.

Najważniejsze zalety terapii SPPS

Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej daje szansę na skuteczną terapię bez asysty lekarza specjalisty. W jej trakcie wykorzystuje się nowoczesne mobilne urządzenia, co pozwala na przeprowadzanie sesji nie tylko w placówce, ale i w domu pacjenta. Techniki SPPS są przyjazne dzieciom, co sprawia, że najmłodsi lubią uczestniczyć w zajęciach. Łatwiej im także współpracować z terapeutą.

Warto podkreślić, że dziecko, które bierze udział w ćwiczeniach zgodnych z zasadami SPPS, nie postrzega siebie jako osoby z wadami, które trzeba wyeliminować. Leczenie zapewnia mu inną perspektywę. Uczestnik terapii może patrzeć na siebie jak na jednostkę o określonych cechach charakteru, zaczyna rozumieć (oraz odczuwać) swoją indywidualność.

Gdzie znaleźć dobrą klinikę z SPPS?

Metoda łączy w sobie stymulację słuchową i trening psychologiczny. W trakcie spotkań z terapeutą uczestnik angażuje wszystkie zmysły – poza słuchem też dotyk czy wzrok. Jednocześnie można pobudzać różne funkcje organizmu. Potencjał techniki SPPS dostrzega coraz więcej placówek. Jedna z nich to Kids Clinic. Jeśli uważasz, że Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej może być odpowiedzią na problemy Twojego dziecka, skontaktuj się z centrum. Przeczytaj też inne nasze wpisy.