× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Czym jest stres? Sposoby radzenia sobie z nim

stres

Stres to odpowiedź organizmu na sytuacje, które zaburzają równowagę i przekraczają nasze możliwości radzenia. Stres może wynikać z różnych przyczyn, takich jak praca, relacje, sytuacje życiowe, a także zewnętrzne czynniki, takie jak hałas czy zanieczyszczenie środowiska. Skutki stresu są różnorodne i mogą objawiać się w postaci napięcia mięśni, bólów głowy, zaburzeń snu, problemów z trawieniem, a także zaburzeń emocjonalnych.

Kiedy stres wywiera negatywny wpływ

Wydaje się, że żyjemy obecnie w świecie pełnym stresu. Jestem zestresowana/zestresowany, żyję w ciągłym stresie — takie rozmowy możemy usłyszeć w zasadzie każdego dnia w naszym otoczeniu — kolegów z pracy, partnera, a nawet dzieci. Na co dzień dostrzegamy bowiem jedynie negatywne następstwa tego zjawiska, jakim jest dystres. Krótkotrwały stres to stan, w którym organizm otrzymuje sygnał do wytwarzania większej ilości adrenaliny i innych substancji, mających na celu zwiększenie naszej wydajności i gotowości do działania.

Psychologia mówi jednak także o eustresie, jako czynniku mobilizującym nas do działania, a więc pozytywnym i pożądanym w zakresie motywacji. Przez wielu psychologów jest to element uważany wręcz za niezbędny dla rozwoju jednostki.

Problemem może być jednak nasilenie poziomu stresu i czas jego oddziaływania. Jeśli jest on dla nas zbyt intensywny i nie możemy sobie z nim poradzić, wówczas rzeczywiście, stres może mieć na nas negatywny wpływ i może być zjawiskiem niepożądanym. Również stres przewlekły, zwany inaczej chronicznym, może prowadzić do poważnych zaburzeń jak zaburzenia lękowe, depresja czy zespół stresu pourazowego.

Rodzaje stresorów

Według badaczy tego zjawiska do typowych stresorów, z którymi najtrudniej sobie poradzić są śmierć współmałżonka/partnera i rozwód. Również utrata lub zmiana pracy uważane są czynniki wyzwalające ogromne napięcie psychiczne. O ile wysoka pozycja wymienionych sytuacji w rankingu stresorów nie dziwi, o tyle zaskoczyć może pojawienie się w nim ślubu, czy urlopu. Mało kto bowiem zdaje sobie sprawę, że również wydarzenia, w których upatrujemy źródła szczęścia, mogą być dla nas – paradoksalnie – stresorem. Dzieje się tak dlatego, że pozytywne, ale intensywne odczucia także mogą wytrącać nas ze stanu równowagi — a mówiąc językiem psychologii — zaburzać naszą homeostazę.

Zarządzanie stresem

Pozytywny wpływ zdrowego stylu życia na łagodzenie skutków stresu jest znany i szeroko opisany w literaturze przedmiotu. Powinniśmy więc starać się utrzymywać prozdrowotną dietę, regularnie korzystać z aktywności fizycznej oraz pracować nad równowagą pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Zdarzają się jednak sytuacje, w których skorzystanie z pomocy specjalisty wydaje się racjonalnym rozwiązaniem. Taką pomoc można otrzymać w ośrodkach psychoterapii w całej Polsce — na przykład mieszkańcy Krakowa, Wrocławia czy Warszawy mogą skontaktować się z psychologiem lub z psychoterapeutą. Porada psychologa może pomóc w łagodzeniu skutków silnego stresu. W trakcie psychoterapii możemy poświęcić czas na naukę podejmowania działań zaradczych, gdy znajdziemy się w trudnej życiowej sytuacji.

Więcej na stronie Centrum Dobrej Terapii